Cptn No Pants Xbox 360 Dashboard
10410
  1. Fallout 3 Fallout 3 7/20/2014 270 1550 15 72 20%
  2. Fable III Fable III 6/11/2014 840 1250 35 60 58%
  3. Fable II Fable II 6/9/2014 820 1350 38 66 57%
  4. GTA IV GTA IV 6/9/2014 220 1500 14 65 21%
  5. Mass Effect Mass Effect 6/9/2014 640 1200 26 49 53%