mizney mizney
2600
Tokyo, JAPAN
フゥーハハハ
mizney
オレオレ!オレだよ!
  1. 桃太郎電鉄16 GOLD 桃太郎電鉄16 GOLD 1/13/2012 400 1000 6 10 60%
  2. STEINS;GATE STEINS;GATE 9/21/2011 420 1250 26 51 50%
  3. STREET FIGHTER IV STREET FIGHTER IV 4/1/2010 40 1000 3 48 6%
  4. Virtual-On OT Virtual-On OT 5/8/2009 140 200 8 12 66%
  5. Halo 3 Halo 3 1/2/2009 430 1750 13 79 16%