Praeix v7 Praeix v7
30295
  1. Destiny Destiny 10/1/2014 530 1000 25 41 60%
  2. WSOP: Full House Pro WSOP: Full House Pro 10/1/2014 275 500 23 36 63%
  3. Dishonored Dishonored 9/2/2014 40 1640 5 80 6%
  4. Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 8/24/2014 435 1000 31 49 63%
  5. Halo 4 Halo 4 8/19/2014 520 2000 33 86 38%