Nichaku Nichaku
865
宮城のアフリカ
遅刻しない人生
にちゃく
  1. Assassin's Creed II Assassin's Creed II 3/19/2010 810 1000 37 50 74%
  2. AC for Answer AC for Answer 3/12/2010 40 1000 2 41 4%
  3. SHIKIGAMI NO SHIRO 3 SHIKIGAMI NO SHIRO 3 2/25/2010 0 1000 0 29 0%
  4. Beautiful Katamari Beautiful Katamari 5 1250 1 40 2%
  5. ACE COMBAT 6 ACE COMBAT 6 5/3/2009 10 1000 1 49 2%