Kale Zetir Hexic HD
49079
  1. Skyrim Skyrim 2/28/2015 940 1550 52 75 69%
  2. Saints Row: The Third Saints Row: The Third 2/28/2015 1080 1300 61 80 76%
  3. Dragon Age Inquisition Dragon Age Inquisition 2/23/2015 715 1165 39 54 72%
  4. PAYDAY 2 PAYDAY 2 11/30/2014 240 1000 13 43 30%
  5. Destiny Destiny 10/16/2014 530 1250 25 51 49%