GAThrawnMIA Torchlight
22024
  1. Monkey Island 2: SE Monkey Island 2: SE 2/6/2017 200 200 12 12 100%
  2. Walking Dead: Season 2 Walking Dead: Season 2 1/17/2017 500 500 40 40 100%
  3. The Walking Dead The Walking Dead 1/17/2017 600 600 48 48 100%
  4. Monkey Island: SE Monkey Island: SE 11/24/2015 200 200 12 12 100%
  5. Minecraft Minecraft 9/15/2015 230 2025 15 87 17%