EYESOFPHASES EYESOFPHASES
88714
  1. Castlevania: SOTN Castlevania: SOTN 5/29/2017 0 200 0 12 0%
  2. Battlefield: Bad Co. 2 Battlefield: Bad Co. 2 1/22/2017 1130 1430 60 72 83%
  3. Injustice Injustice 12/21/2016 325 1000 24 50 48%
  4. KILLER IS DEAD™ KILLER IS DEAD™ 11/12/2016 90 1000 6 47 12%
  5. SSX™ SSX™ 7/12/2016 10 1000 2 50 4%