DangoYa Outpost Kaloki X
25564
青葉山
ニク...
  1. BioShock Infinite BioShock Infinite 11/24/2014 55 1695 7 80 8%
  2. Halo Wars Halo Wars 11/24/2014 895 1200 47 58 81%
  3. Ticket to Ride™ Ticket to Ride™ 11/23/2014 30 250 4 15 26%
  4. Viva Piñata: TIP Viva Piñata: TIP 11/23/2014 0 1000 0 50 0%
  5. Fallout: New Vegas Fallout: New Vegas 11/18/2014 480 1655 27 75 36%