Brave Ouya EXIT
2500
日本
王夜です。よろしく。
王夜
  1. 悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 3/20/2012 5 200 1 12 8%
  2. DEAD OR ALIVE Xtreme 2 DEAD OR ALIVE Xtreme 2 9/16/2010 80 1000 4 46 8%
  3. DR2: CASE ZERO DR2: CASE ZERO 9/10/2010 200 200 12 12 100%
  4. Marvel vs. Capcom 2 Marvel vs. Capcom 2 8/9/2009 50 200 4 12 33%
  5. Soulcalibur IV Soulcalibur IV 8/9/2009 555 1000 33 50 66%